Kat Karşılığı İnşaat Nedir?

Kat karşılığı inşaat, inşaat ya da devredilen arsanın bedelinin, inşaattan bağımsız bölüm şeklinde verildiği bir inşaat türüdür. Çeşitli durumları kapsayan kat karşılığı inşaat, müteahhidin ilgili arsa üzerinde ya da bina temelinde inşaatı yapmasını, ödemeyi inşaattan bağımsız bölümler üzerinden almasını ifade eder. Kat karşılığı inşaat genel olarak aşağıdaki durumları kapsar:

  • Tek katlı bir ev yerine çok katlı bir bina yaptırılması
  • Arsa üzerinde ev yaptırılması
  • Apartmandaki daire sahipleriyle birleşip daha büyük bir apartman yapılmaya karar verilmesi

Bu durumların tamamında yapılan inşaat, kat karşılığı inşaatın kapsamına girer.

Konunun daha iyi anlaşılabilmesi adına şu şekilde bir örnek verilebilir: Bir arsanız olduğunu düşünün. Bu arsa üzerine bina yaptırmak için bir müteahhit ile anlaştınız. Bu durumda müteahhide arsanın mülkiyetini vermiş olursunuz. Müteahhit, arsa üzerine 8 katlı bir bina inşa etti. İnşaatın bitmesi sonrasında, başta anlaştığınız kadar daireyi size teslim eder; geri kalanını kendisi alır. Bu durum, kat karşılığı inşaatı ifade eder.

Kat Karşılığı Arsa Verilir mi?

Kat karşılığı inşaat nedir sorusu; bir başka konunun da gündeme gelmesine neden olacaktır. Birçok kişi, arsalarını değerlendirmek ve üzerine bina yaptırmayı arzular. Bu durum, kat karşılığı arsa verilir mi sorunun ön plana çıkmasına sebebiyet verir. Arsa sahibi, bir müteahhitle anlaşarak arsasını kat karşılığı olacak şekilde inşaata açabilir.

Kat karşılığı inşaattan önce, arsa sahibi ve müteahhit arasında bir sözleşme imzalanır. Bu, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi olarak isimlendirilir. Bu sözleşme hem müteahhit hem de gayrimenkul sahibinin inşaat süreci içerisinde sorumluluklarını yerine getireceklerinin bir garantisidir.

Arsa Müteahhide Verilirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Kat karşılığı inşaat nedir sorusu kapsamında merak edilen bir diğer husus da arsayı müteahhide verirken nelere dikkat edilmesi gerektiğidir. Genel olarak, inşaat sürecinden önce ve sonrasında bir sorun yaşanmaması adına aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekir:

  • Sözleşmenin, noter tarafından düzenlenmesi oldukça önemlidir.
  • Sözleşmede temel ruhsatının ne zaman alınacağına dair bir ibare mutlaka bulunmalıdır.
  • Sözleşmenin ekleri de oldukça önemlidir. Bu nedenle bu hususa da dikkat edilmelidir.
  • Dairelerin paylaşımının nasıl yapılacağına dair detaylı bilgi bulunmalıdır.
  • İmar mevzuatına aykırı bir durumda müteahhidin herhangi bir hak talebinde bulunup bulunmadığına dair detaylı bilgi yer almalıdır.
  • Sorunsuz bir sözleşme adına bir hukukçudan yardım alınmalıdır.

Yukarıdaki hususların her biri, arsayı müteahhide verirken imzalanması gereken sözleşmede yer almalıdır. Herhangi bir sorun yaşanmaması adına, süreç iyi yönetilmeli ve var olan pürüzler giderilmelidir.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Nedir?

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi nedir kapsamında merak edilenlerden bir diğeri de sözleşmedir. Sözleşmenin ne olduğu, neden yapılması gerektiği pek çok insanın araştırdığı konular arasında yer almaktadır. Sözleşmenin tarafları müteahhit ve arsa sahibidir. Temelde arsa sahibi, müteahhide arsanın belirli bir kısmını müteahhide devreder.

Bu bağlamda arsa sahibinin müteahhide arsasını devretmesi, müteahhidin ise bu devir karşılığında ne kadarlık bir kısmını arsa sahibine vereceğini sözleşme içerisinde bulmak olanaklıdır. Müteahhit, yalnızca sözleşmede yer alan kısmı arsa sahibine vermekle yükümlülüğünden kurtulamaz. Bunun yanı sıra ilgili arsa üzerinde inşa edilen yapıya dair bütün bağımsız bölümleri projeye uygun olarak bitirmeli ve arsa sahibine teslim etmelidir.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi kapsamında üç adet sözleşme türü olduğunu ifade etmek olanaklıdır. Bu türlerden biri arsa paylarının devridir. Bunun yanı sıra taşınmaz satış vaadi ile inşaat yapımının bir arada olduğu bir sözleşme de bulunmaktadır. Sözleşmelerin tamamının bilinmesi, bu süreçte doğru adımlar atılmasını olanaklı hale getirmektedir.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Kimler Arasında Yapılır?

Kat karşılığı inşaat nedir, sorusu kapsamında merak edilenlerden bir diğeri de sözleşmenin kimler arasında yapıldığıdır. Daha önce de ifade edildiği üzere bu sözleşmenin taraflarından ilki arsa sahibidir. Bir diğeri de inşaatı başlatacak olan müteahhittir. Sözleşmede her hususun detaylı bir şekilde yazıyor oluşu, sorunsuz bir süreç adına oldukça önemlidir.

Şekle aykırı yapılan sözleşme, kural olarak geçersiz olduğu için bu hususa dikkat edilmelidir. Sözleşme, temel olarak müteahhit ve arsa sahibi arasında yapılır. İkili arasındaki güveni temsil eden sözleşmenin uygun şekilde yapılması gerekmektedir.

 

 

Menü