İkizler İnşaat olarak dijital ortamda verdiğimiz hizmetlerden faydalanırken kişisel verilerinizin ve bilgilerinizin gizliliğini önemsiyoruz. Bu kapsamda şirketimizin sahip olduğu “Gizlilik Sözleşmesi ve Çerez Politikası” (“Politika”) hakkında web sitemizi ziyaret eden kullanıcıları bilgilendirmek isteriz.

İkizler Yapı İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi, (“Şirket”), tarafınca işletilen http://ikizlerinsaat.com.tr/  (“Web Site”) internet sitesi, ziyaretçilerin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak maksadıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatına sahiptir. Veri Sorumlusunun sahip olduğu yükümlülükler ve sorumluluklar, KVK Kanunu’nun ilgili maddelerince kesin olarak belirlenmiştir. İkizler İnşaat, ilgili kanunun hükümlerince Veri Sorumlusu sıfatıyla ziyaretçilerin dijital ortamdaki güvenliği; hukuksal ve teknik unsurları gözeterek sağlamaktadır. Ayrıca İkizler İnşaat, yine Veri Sorumlusu sıfatıyla kullanıcı ve ziyaretçi bilgilerini işleme hakkına sahiptir.

Gizlilik Sözleşmesi

İşbu gizlilik sözleşmesinin temel amacı; web sitemizi ziyaret eden kullanıcıların/ziyaretçilerin/üyelerin ziyaret sürecinde “Veri Sahibi” sıfatıyla paylaştıkları tüm verilerin nasıl ve hangi şartlar altında, hangi yöntemler kullanılarak, hangi maksatla işlendiğini tebliğ etmektir. Ayrıca gizlilik sözleşmesi, Veri Sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarımız ve kullanıcıların ilgili kanundan doğan hakların koşullarına ilişkin tespit mahiyetindedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

İkizler İnşaat, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun vermiş olduğu veri sorumlusu sıfatıyla web sitesine ziyarette bulunan veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlemektedir. Web sitemize gerçekleştirilen ziyaretlerde işlenen veriler, iş amaçlarına uygun biçimde işlenir. Kişisel verilerin işlenmesindeki temel amaç; ziyaretçilere hızlı ve güvenli bir web site deneyiminin yüksek kalitede sunulmasıdır. İkizler İnşaat kişisel verilerinizi işlerken teknik ve hukuki tüm güvenlik tedbirlerini almaktadır.

İşlenen Kişisel Veriler

İşbu sözleşmede belirlenen esaslarla sınırlı olmamak kaydıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen esaslara göre İkizler İnşaat ziyaretçilerin; talep ya da şikayetlere ilişkin başvurular, iletişim bilgileri, üyelik bilgileri, adres bilgileri, mail bilgileri, pazarlama, tanıtım ve reklam bilgileri, kullanıcı güvenliğine ilişkin bilgiler, kullanıcı bilgileri gibi bilgileri atıf yapılan kanunun vermiş olduğu yetki ve yükümlülüklere göre işlemektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

İkizler İnşaat, kullanıcılara ve ziyaretçilere daha yüksek standartta bir ziyaretçi deneyimi sunmak, iş amaçlarını yüksek kalitede gerçekleştirebilmek, hizmet kalitesini arttırabilmek amacıyla kişisel veri işleme hakkını saklı tutmaktadır. Bu kapsamda İkizler İnşaat; kullanıcı deneyiminin ve hizmet kalitesinin arttırılması, reklam ve pazarlama çalışmalarının yürütülmesi, firmanın ilgili departmanlarında ihtiyaç duyulan verilerin elde edilmesi, firma stratejilerinin sürdürülebilir ölçüde devam ettirilmesi, ürün ve hizmet tanıtımının yapılması, kullanıcı alışkanlıklarını belirlemek ve tespit etmek, şirket için ticari planlamaları sürdürebilmek, sitede yaşanan olası hatların telafi edilmesi ve giderilmesi, kullanıcı güvenliğinin sağlanması, operasyonel çalışmaların yürütülebilmesi ve site deneyiminin kişiselleştirilmesi amaçlarına yönelik, etik prensiplere bağlı kalarak kişisel verilerinizi işlemektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Yöntemi

İnternet kullanıcılarının dijital ortam üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlerinde kimliklerini ifade eden her türden veri “kişisel veri” olarak adlandırılır. İkizler İnşaat, dijital ortamda hizmet verdiği web sitesi üzerinden çerezleri (Cookies) kullanarak kişisel verileri işlemektedir. İkizler İnşaat kişisel verilerin işlenme amaçlarına uygun olarak, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen esaslara teknik ve hukuki anlamda bağlı kalarak çerezler kullanmak suretiyle kişisel verilerin aktarımını sağlar.

Veri Sahibinin Hakları

6698 sayılı KVK Kanunu, veri sorumlusu sıfatına sahip olan tüzel kişiliklerin yükümlülükleri ve haklarına ilişkin bağlayıcı olmasının yanı sıra veri sahibi sıfatına sahip olan internet kullanıcılarının temel hak ve sorumluluklarını da düzenlemektedir. Bu kapsamda veri sahiplerinin de web sitelerine gerçekleştirdikleri ziyaretlerde bazı temel hakları bulunur. Veri sahibi olarak web site ziyaretçilerinin sahip oldukları haklar;

  • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğine ilişkin detaylı bilgi talep etme ve “Gizlilik Sözleşmesi ve Çerez Politikası” ile kişisel verilerin işlenişi hakkında bilgilendirilme,
  • Kişisel verilerin hangi amaçlar doğrultusunda işlendiğine ilişkin bilgi sahibi olma
  • Kişisel verilerin deklare edilen işleniş amaçlarına uygun biçimde kullanılıp kullanılmadığını denetleme
  • Yurt içi ya da yurt dışı fark etmeksizin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü şahıslar hakkında bilgi edinme
  • Kişisel verilerin hatalı, eksik ya da yanlış işletilmesinden doğan kişisel verilerin değiştirilmesi talebinde bulunma
  • Anılan kanunda belirtilen esaslara uygun olmak kaydıyla, işlenen verilerin silinmesini talep etme
  • Kişisel verilerin işlenmesinden doğan olası bir sorunun telafi edilmesini isteme ve itiraz etme

şeklindedir. Belirtilen durumların ortaya çıkması halinde veri sahibi sıfatına sahip olan kullanıcıların şirketimize başvurarak talep oluşturması mümkündür.

Çerez Politikası

İkizler İnşaat, kullanıcı deneyimlerinin arttırılması ve dijital ortam üzerinden sağladığı hizmetlerin en yüksek standartlarda müşterileriyle buluşturulması amaçlarıyla web sitesinde çerezler kullanır. İkizler İnşaat tarafından web hizmetler kapsamında kullanılan çerezlerin biricik kullanım amacı; internet ve web site deneyiminin arttırılmasıdır. Kullanıcılar, ziyaretçileri ya da üyeler arzu etmeleri durumunda web sitemizde kullanılan çerezleri düzenleyebilir, değiştirebilir, engelleyebilir ya da silebilir. Belirtilen durumların kullanılması halinde site deneyiminde yaşanabilecek olası aksaklıklar ve teknik sorunlar İkizler İnşaat’ın sorumluluk alanı içerisinde değildir. İkizler İnşaat, veri sahiplerinin internet erişimini sağladıkları tarayıcılarında bulunan ayarları değiştirmedikleri sürece işbu “Çerez Politikası” kapsamında belirtilen esasların kullanıcılar tarafından kabul edildiğini varsayacaktır.

Çerez (“Cookie”) Nedir?

Çerez (Cookie), internet kullanıcılarının ziyaret ettiği web sitelerinde tarayıcılar vasıtasıyla kullanıcıların bilgisayarlarına yerleştirilen kalıcı ya da geçici bilgi dosyalarıdır. Metin dosyası olarak adlandırılan bu dosyalar, ziyaretçilerin anlık veya bir sonraki ziyaretlerinde; kolay, hızlı ve verimli bir internet deneyimi yaşamalarını sağlar. Çerezlerin kasıtlı veya sehven silinmesi halinde kullanıcı, web site tarafından sunulan hizmetlerden tam olarak faydalanamayabilir.

Çerez Türleri Nelerdir, Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?

Çerezler, genel hatlarıyla iki farklı ana kategori üzerinden sınıflandırılır. Web siteleri tarafından kullanılan çerezler; “Oturum Çerezleri” ve “Kalıcı Çerezler” olmak üzere ikiye ayrılır. Oturum çerezleri kullanıcıların web site ziyaretini tamamlamalarının ardından silinirken kalıcı çerezler, kullanıcıların bir sonraki ziyaretlerine kadar saklanır. Her iki çerez türünün farklı amaçlar doğrultusunda kullanılması mümkündür.

Oturum ve kalıcı çerezlerin sahip oldukları işlevler genel hatlarıyla şu şekildedir:

Analitik Çerezler

Analitik çerezlerin en temel işlevi siteleri ziyaret eden kullanıcıların sayılarını ve niceliklerini belirlemektir. Ayrıca bu çerezler; ziyaret sürelerini, ziyaret saatlerini, site içerisindeki teknik hareketleri, görüntülenen sayfaları takip ve tespit etmede kullanılır.

İşlevsellik Çerezleri

İşlevsellik çerezleri, kullanıcıların bir sonraki ziyaretlerinde efektif bir deneyim yaşayabilmelerini sağlamak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Bu çerezler ziyaretçilerin bölge ve dil gibi bilgilerini takip etme de kullanılır.  

Reklam ve Hedefleme Çerezleri

Reklam ve hedefleme çerezleri web site yönetimi ya da üçüncü şahıslar tarafından kullanılabilen çerezlerdir. Bu çerezler belli bir ürün ya da markanın tanıtımını yapma, kullanıcı alışkanlıklarını takip etme, kişiselleştirilmiş reklamlar sunma amacıyla kullanılır.

Zorunlu Çerezler

Web sitelerinin teknik anlamda sağlıklı çalışması amacıyla kullanılan çerezlerdir. Söz konusu çerezlerin kullanıcılar tarafından engellenmesi durumunda web sitenin çalışmasına ve işleyişine ilişkin deformasyonlar ya da bozukluklar ortaya çıkabilir.

Flash Çerezler

Flash çerezler, web sitelerinde kullanılan görüntüler veya seslerin etkin bir pozisyona gelmesi amacıyla kullanılan çerezlerdir.

 

Çerezlerin Yönetilmesi  

Web sitemizde kullanılan çerezler, ziyaretçilerin dijital ortama giriş yaparken kullandıkları tarayıcılar üzerinden değiştirilebilir, silinebilir ya da kontrol edilebilir. Kullanıcıların çerezler üzerinde değişiklik yapmak istemesi veya çerezleri kontrol etmek arzusunda olması halinde, her bir tarayıcı için farklı yöntemleri takip etmesi gerekir.

Google Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Yandex

https://yandex.com.tr/support/browser-classic/personal-data-protection/cookies.xml

Internet  Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

Mozilla Firefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

AOL

https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser

 

İlgili tabloda belirtilen popüler tarayıcıların çerez ayaları kullanılarak çerezlerin ve çerez tercihlerinin kullanıcı taleplerine göre değiştirilmesi mümkündür. Ayrıca belirtilen popüler tarayıcıların dışında farklı bir tarayıcı kullanan ziyaretçiler de internete erişim sağladıkları tarayıcının resmi web adresinde belirtilen yöntemleri kullanarak çerez deneyimini düzenlemesi olanaklıdır

Menü